EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


21.04.2010 | Nasutów III Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”, 19-20 kwietnia Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Trzecie z serii szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież w działaniu” będzie w całości poświęcone strukturze programu „Młodzież w działaniu” i możliwościom pozyskiwania funduszy na działania tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy, jakie daje ten program.

Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl