EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


30.04.2010 | Nasutów Pierwsze warsztaty „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” zakończone. Instytut Rynku Pracy

W dniach 22-26 marca odbyły się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina pierwsze z zaplanowanej serii warsztatów na temat transferu wiedzy z doradztwa zawodowego pomiędzy Norwegią, Ukrainą, Białorusią i Polską.

W warsztatach wzięli udział doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy, pracownicy młodzieżowi z Ukrainy, Białorusi i Polski - łącznie prawie 50 osób.

Warsztaty rozpoczęły się zajęciami integrującymi z zastosowaniem różnorodnych zadań i ćwiczeń. Oprócz tego tematyka poruszana na obu warsztatach obejmowała następujące zagadnienia: samopoznanie w kontekście wyboru zawodu - rozpoznawanie cech osobowości, charakteru, temperamentu, zainteresowań - narzędzia dokonywania samooceny, autoanaliza – wykorzystanie zalet, poprawa słabych stron, systemy (np. narzędzia psychometryczne) służące do podporządkowania cech osoby do określonych profili zawodowych, tendencje na rynku pracy, zawody przyszłości, analiza metod poszukiwania pracy.

Warsztaty były częścią projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” współorganizowanego przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.

W ramach projektu odbędą się jeszcze 4 warsztaty w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, a także wizyta studyjna w Norwegii. Następne spotkanie odbędzie się w dniach 4-8 maja w Nasutowie k/Lublina.Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu FinansowegoPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ