EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


1.02.2010 do 31.10.2010 Lublin Nowy projekt „Informacja – edukacja – lepsza przyszłość”
Działanie 9.3 POKL „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”
Instytut Rynku Pracy

Zapraszamy do punktu informacyjno-doradczego uruchomionego w ramach projektu promującego idę kształcenia ustawicznego. Zapraszamy wszystkich dorosłych od 18 do 64 roku życia zainteresowanych podjęciem nauki w szkołach na terenie województwa lubelskiego..

Od 1 kwietnia w Instytucie Rynku Pracy działa punkt informacyjno-doradczy. Zapraszamy do odwiedzenia punktu i skorzystania z informacji o możliwościach kształcenia ustawicznego w naszym regionie. Każda osoba, która zgłosi się do punktu będzie miała możliwość skorzystania z internetowej wyszukiwarki placówek kształcenia dla dorosłych oraz konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym. Nasi specjaliści będą pełnić dyżur w godzinach 9.00-15.00 w biurze projektu w Lublinie, przy ul M. Skłodowskiej-Curie 3. Pomogą w opracowaniu indywidualnego planu edukacyjnego, określeniu predyspozycji zawodowych i psychospołecznych przy wykorzystaniu wystandaryzowanych testów psychologicznych. Bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania, co zagwarantuje, że czas ten będzie zarezerwowany tylko dla Państwa.