EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


28.04.2010 Nasutów Trzecie i czwarte warsztaty „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”.. Instytut Rynku Pracy

W dniach 4-8 maja odbędą się w Nasutowie k/Lublina trzecie i czwarte z zaplanowanej serii warsztatów na temat transferu wiedzy z doradztwa zawodowego pomiędzy Norwegią, Ukrainą, Białorusią i Polską.

W warsztatach wezmą udział doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy, pracownicy młodzieżowi z Ukrainy, Białorusi i Polski - łącznie prawie 50 osób. Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych trenerów z Norwegii. Uczestnicy poznają strukturę doradztwa zawodowego dla młodzieży w Norwegii, odbędą się także warsztaty z doradztwa grupowego oraz coachingu i masteringu. Przewidziane są również zajęcia integracyjne i kulturoznawcze.

Warsztaty są częścią projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” współorganizowanego przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw. W ramach projektu odbędzie się 10 warsztatów w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, a także wizyta studyjna w Norwegii.
Wsparcie udzielone przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego