EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


08.04.2010 Lublin Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Europe Direct - Lublin

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lubelszczyzny do udziału w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w ramach obchodów „Dnia Europy” w dniu 7 maja 2010 r. w lubelskim Ratuszu przy Placu Łokietka 1.

Partnerami przedsięwzięcia są: Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin oraz prof. Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego. Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez prof. Lenę Kolarską – Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.rcie.lublin.pl oraz
www.europe-direct.lublin.pl


Więcej pytań?

Tel. +48 81 534 61 91
Marta Jędrych, e-mail: m.jedrych@eds-fundacja.pl
Andrzej Skórski, e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ