EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


08.04.2010 Lublin Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Europe Direct - Lublin

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lubelszczyzny do udziału w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w ramach obchodów „Dnia Europy” w dniu 7 maja 2010 r. w lubelskim Ratuszu przy Placu Łokietka 1.

Partnerami przedsięwzięcia są: Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin oraz prof. Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego. Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez prof. Lenę Kolarską – Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.rcie.lublin.pl oraz
www.europe-direct.lublin.pl


Więcej pytań?

Tel. +48 81 534 61 91
Marta Jędrych, e-mail: m.jedrych@eds-fundacja.pl
Andrzej Skórski, e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl