EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


10.03.2010 Lublin Projekt „Pracujący absolwent” Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

W dniu 10 marca w sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Pracujący absolwent”.

Celem spotkania było podsumowanie projektu, który realizowany był od 1 kwietnia 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt skierowany był do młodych osób do 25 roku życia z województwa lubelskiego. Celem projektu było kompleksowe wsparcie tych osób i zwiększenie ich szans funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten realizowany był poprzez cykl warsztatów wzmacniających kompetencje społeczno–zawodowe, szkolenie zawodowe podnoszące kwalifikacje oraz staże zawodowe u pracodawców dające młodym osobom możliwość wykorzystania w praktyce umiejętności i wiedzy zdobytych podczas szkoleń oraz zdobycia doświadczenia na rynku pracy. Po zakończeniu staży zawodowych ponad 30% osób uczestniczących w projekcie znalazło zatrudnienie.


Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji.

Więcej informacji w witrynie IRP

Monika Doniek: m.doniek@irp-fundacja.pl