EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


10.03.2010 Lublin Projekt „Pracujący absolwent” Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

W dniu 10 marca w sali konferencyjnej Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Pracujący absolwent”.

Celem spotkania było podsumowanie projektu, który realizowany był od 1 kwietnia 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt skierowany był do młodych osób do 25 roku życia z województwa lubelskiego. Celem projektu było kompleksowe wsparcie tych osób i zwiększenie ich szans funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten realizowany był poprzez cykl warsztatów wzmacniających kompetencje społeczno–zawodowe, szkolenie zawodowe podnoszące kwalifikacje oraz staże zawodowe u pracodawców dające młodym osobom możliwość wykorzystania w praktyce umiejętności i wiedzy zdobytych podczas szkoleń oraz zdobycia doświadczenia na rynku pracy. Po zakończeniu staży zawodowych ponad 30% osób uczestniczących w projekcie znalazło zatrudnienie.


Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji.

Więcej informacji w witrynie IRP

Monika Doniek: m.doniek@irp-fundacja.pl

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ