EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


9.04.2010 Nasutów Fundusze europejskie dla samorządowcówo Europe Direct – Lublin, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie serdecznie zapraszają na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy strukturalnych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.nasutow.pl) w dniu 9.04.2010 r.

Po zakończonym szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu Funduszy Strukturalnych. Będą Państwo mogli uzyskać poradę i szczegółowe informacje odnośnie do realizowanych projektów dotyczących pozyskania Funduszy Strukturalnych z UE.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych. Organizator zapewnia także transport z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo – Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane). Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przesłany w późniejszym terminie wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania się Państwa na szkolenie.

Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań osobiście (adres znajduje się poniżej), faxem lub drogą elektroniczną do dnia 7.04.2010 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpłynięcia).

Więcej pytań?

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod numerem tel. 081 534 61 91 lub 48 81 534 93 88
oraz drogą elektroniczną: europe-direct@europe-direct.lublin.pl lub biuro@rcie.lublin.pl


Do pobrania:
Zgłoszenie na szkolenie /MS Word/