EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


22-26.03.2010 Nasutów Warsztaty w ramach projektu
„Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

W dniach 22-26 marca odbędą się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego w Nasutowie dla psychologów, doradców zawodowych z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Warsztaty w tych dniach będą prowadzone przez trenerów, doradców zawodowych z Polski mających duże doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi. Łącznie weźmie udział w warsztatach 45 uczestników: 15 z Polski, 15 z Białorusi i 15 z Ukrainy. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy szkoleniowe. Poniżej znajduje się ogólny zarys tematyczny jaki będzie poruszany na zajęciach:

  • Integracja grupy
  • Samopoznanie w kontekście wyboru zawodu
  • Analiza rynku pracy w Polsce i metody poszukiwania pracy

Metody i formy realizacji: Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusja grupowa, praca indywidualna uczestników zajęć, występowanie na forum grupy, burza mózgów, kwestionariusze
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ