EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


22-26.03.2010 Nasutów Warsztaty w ramach projektu
„Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

W dniach 22-26 marca odbędą się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego w Nasutowie dla psychologów, doradców zawodowych z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Warsztaty w tych dniach będą prowadzone przez trenerów, doradców zawodowych z Polski mających duże doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi. Łącznie weźmie udział w warsztatach 45 uczestników: 15 z Polski, 15 z Białorusi i 15 z Ukrainy. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy szkoleniowe. Poniżej znajduje się ogólny zarys tematyczny jaki będzie poruszany na zajęciach:

  • Integracja grupy
  • Samopoznanie w kontekście wyboru zawodu
  • Analiza rynku pracy w Polsce i metody poszukiwania pracy

Metody i formy realizacji: Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusja grupowa, praca indywidualna uczestników zajęć, występowanie na forum grupy, burza mózgów, kwestionariusze