EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


19-20.04.2010 Nasutów III Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”, 19 - 20 kwietnia 2010 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Trzecie z serii szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież w działaniu” będzie w całości poświęcone strukturze programu „Młodzież w działaniu” i możliwościom jakie daje na pozyskiwania funduszy na działania tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy.Szkolenie odbędzie się w dniach 19 - 20 kwietnia 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".Formularz zgłoszenia dostępny na www.eds-fundacja.pl należy przesłać mailem
na adres e.iwan@eds-fundacja.pl lub faksem na numer: 0 81 534 61 92 do dn. 04 kwietnia 2010 r.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej, a także każda młoda osoba działająca lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.


DO POBRANIA:

Program szkolenia /PDF/
Formularz zgłoszeniowy /MS Word/


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl