EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


27.03.2010 Palamuse "Media expression dealing with intercultural attitudes" Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 19 – 28 marca odbędzie się w Palamuse w Estonii międzynarodowa wymiana młodzieży, w której udział wezmą wolontariusze Fundacji Nowy Staw. Uczestnicy projektu zmierzą się z problemem narodowej i europejskiej jedności i różnorodności w kontekście przekazu medialnego. Wraz z partnerami z czterech krajów: Estonii, Rumunii, Węgier i Turcji będziemy formułowali i konstruowali własne treści medialne. Uczestnicy dzięki pomocy trenerów będą również zdobywali wiedzę i doskonalili swoje umiejętności w zakresie technik multimedialnych.

Estonia, Palamuse – na okres dziesięciu dni, ta niewielka miejscowość, którą zamieszkuje sześćset osób, zmieni się w kipiący różnorodnością warsztat multimedialny. Taka dawka energii i kreatywności nie będzie jednak niczym nowym dla mieszkańców tej małej estońskiej osady, a jedynie kontynuacją dotychczasowej działalności. W sześciuset osobowej wiosce funkcjonuje, bowiem bardzo dobrze wyposażony i prężnie działający Dom Kultury, a także organizacja typu NGO’s. Większość mieszkańców aktywnie włącza się w działalność społeczną i kulturalną. Dowodem tego jest istnienie około dziesięciu ludowych zespołów tanecznych i kilku chórów w różnych kategoriach wiekowych.

Uczestnicy projektu podzieleni będą na sześć grup: film artystyczny, film dokumentalny, fotografia cyfrowa, plakat fotograficzny, efekty wizualne i making off. Każda grupa będzie pracowała pod okiem doświadczonego trenera. Owocem pracy każdej z nich będzie materiał finalny przygotowany dzięki różnym środkom wyrazu, jaki oferuje różnorodny profil poszczególnych grup. Motywem przewodnim każdej z nich będzie problem narodowej i europejskiej jedności i różnorodności.

Celem projektu jest edukacja i doskonalenie w zakresie technik multimedialnych, wzajemna wymiana kulturowa i współpraca z miejscową społecznością.

Uczestnicy wymiany będą mogli się lepiej poznać i zrozumieć dzięki wspólnej pracy, ale także nauce poprzez zabawę podczas dwóch wieczorów międzykulturowych, nocy teatralnej i filmowej, a także zajęć sportowych i warsztatów międzykulturowych.

Osiągnięcia całego projektu zaprezentowane zostaną ostatniego dnia podczas wieczoru finałowego w miejscowym Domu Kultury.

W ramach atrakcji dodatkowych organizatorzy przygotowali wycieczkę do Tartu – drugiego, co do wielkości miasta Estonii i znanego ośrodka kulturalno-oświatowego, a także możliwość korzystania z basenu i słynnej estońskiej sauny dymnej.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl