EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


27.03.2010 Palamuse "Media expression dealing with intercultural attitudes" Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 19 – 28 marca odbędzie się w Palamuse w Estonii międzynarodowa wymiana młodzieży, w której udział wezmą wolontariusze Fundacji Nowy Staw. Uczestnicy projektu zmierzą się z problemem narodowej i europejskiej jedności i różnorodności w kontekście przekazu medialnego. Wraz z partnerami z czterech krajów: Estonii, Rumunii, Węgier i Turcji będziemy formułowali i konstruowali własne treści medialne. Uczestnicy dzięki pomocy trenerów będą również zdobywali wiedzę i doskonalili swoje umiejętności w zakresie technik multimedialnych.

Estonia, Palamuse – na okres dziesięciu dni, ta niewielka miejscowość, którą zamieszkuje sześćset osób, zmieni się w kipiący różnorodnością warsztat multimedialny. Taka dawka energii i kreatywności nie będzie jednak niczym nowym dla mieszkańców tej małej estońskiej osady, a jedynie kontynuacją dotychczasowej działalności. W sześciuset osobowej wiosce funkcjonuje, bowiem bardzo dobrze wyposażony i prężnie działający Dom Kultury, a także organizacja typu NGO’s. Większość mieszkańców aktywnie włącza się w działalność społeczną i kulturalną. Dowodem tego jest istnienie około dziesięciu ludowych zespołów tanecznych i kilku chórów w różnych kategoriach wiekowych.

Uczestnicy projektu podzieleni będą na sześć grup: film artystyczny, film dokumentalny, fotografia cyfrowa, plakat fotograficzny, efekty wizualne i making off. Każda grupa będzie pracowała pod okiem doświadczonego trenera. Owocem pracy każdej z nich będzie materiał finalny przygotowany dzięki różnym środkom wyrazu, jaki oferuje różnorodny profil poszczególnych grup. Motywem przewodnim każdej z nich będzie problem narodowej i europejskiej jedności i różnorodności.

Celem projektu jest edukacja i doskonalenie w zakresie technik multimedialnych, wzajemna wymiana kulturowa i współpraca z miejscową społecznością.

Uczestnicy wymiany będą mogli się lepiej poznać i zrozumieć dzięki wspólnej pracy, ale także nauce poprzez zabawę podczas dwóch wieczorów międzykulturowych, nocy teatralnej i filmowej, a także zajęć sportowych i warsztatów międzykulturowych.

Osiągnięcia całego projektu zaprezentowane zostaną ostatniego dnia podczas wieczoru finałowego w miejscowym Domu Kultury.

W ramach atrakcji dodatkowych organizatorzy przygotowali wycieczkę do Tartu – drugiego, co do wielkości miasta Estonii i znanego ośrodka kulturalno-oświatowego, a także możliwość korzystania z basenu i słynnej estońskiej sauny dymnej.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ