EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


15.03.2010 Gniezno VIII Zjazd Gnieźnieński zakończony Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

„Rodzina nadzieją Europy” to hasło przewodnie VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego, którego Fundacja była współorganizatorem. Gośćmi obrad byli m.in. prezydent RP Lech Kaczyński i prof. Władysław Bartoszewski. Ze strony Stolicy Apostolskiej udział wziął kard. Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Debaty dotyczyły tematyki rodzinnej poprzez problemy codzienności, takie jak przygotowanie do życia w rodzinie, wychowanie, ojcostwo, macierzyństwo poprzez modele rodziny w poszczególnych religiach aż do zagadnień kształtowania polityki rodzinnej na poziomie krajowym i europejskim. Podsumowaniem obrad jest Przesłanie Zjazdu. Przesłanie i inne informacje znajdują się na stronie www.zjazd.eu.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ