EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


15.03.2010 Gniezno VIII Zjazd Gnieźnieński zakończony Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

„Rodzina nadzieją Europy” to hasło przewodnie VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego, którego Fundacja była współorganizatorem. Gośćmi obrad byli m.in. prezydent RP Lech Kaczyński i prof. Władysław Bartoszewski. Ze strony Stolicy Apostolskiej udział wziął kard. Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Debaty dotyczyły tematyki rodzinnej poprzez problemy codzienności, takie jak przygotowanie do życia w rodzinie, wychowanie, ojcostwo, macierzyństwo poprzez modele rodziny w poszczególnych religiach aż do zagadnień kształtowania polityki rodzinnej na poziomie krajowym i europejskim. Podsumowaniem obrad jest Przesłanie Zjazdu. Przesłanie i inne informacje znajdują się na stronie www.zjazd.eu.