EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


23-27.02.2010 Lublin Wizyta studyjna w ramach projektu
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
Instytut Rynku Pracy

W dniach 23-27 lutego odbyła się wizyta studyjna dla doradców zawodowych z Ukrainy, Białorusi, Norwegii i Polski, podczas której uczestnicy odwiedzili instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym w Lublinie i Zamościu.

Celem wizyty studyjnej było przedstawienie doradcom zawodowym z Ukrainy, Białorusi i Norwegii systemu doradztwa zawodowego w Polsce, poprzez zapoznanie ich z przykładowymi instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym dla młodzieży.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Uczestnicy wizyty odwiedzili: Środowiskowy Hufiec Pracy OHP w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Lubelskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Biuro Karier Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Biuro Karier Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej. W programie był także udział w Targach Pracy, które akurat odbywały się w Lublinie.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Ponieważ projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” rozpoczął się niedawno, bardzo ważną częścią wizyty studyjnej było szczegółowe planowanie działań w ramach projektu, przede wszystkim planowanie merytoryczne warsztatów dla doradców zawodowych.


Zobacz także:

http://www.career.vdu.edu.ua/index.php?id=news

http://vnu.edu.ua/menu.jsp?id=9;&t=n&idd=161Projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.