EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


22.02.2010 Lublin Konferencja otwierająca projekt
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
Instytut Rynku Pracy

22 lutego w Hotelu Unia w Lublinie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych z Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez transfer metod z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy 4 krajami: Polską, Norwegią, Białorusią i Ukrainą.

Konferencję otworzył prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw Tomasz Różniak a także Lubelski Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Piecak. Na konferencji otwierającej obecni byli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich, w sumie około 50 osób. Po otwarciu konferencji przedstawiono projekt, problemy, na jakie odpowiada, jego cele i zakładane rezultaty, a także zaplanowane w projekcie działania. Następnie partnerzy zaprezentowali działalność swoich organizacji.


Drugą część konferencji stanowiły prelekcje przybliżające systemy doradztwa zawodowego we wszystkich krajach partnerskich.

Pan Fredrik Svendsen i pani Bodil Onsaker Berg zaprezentowali wysoko rozwinięty system doradztwa zawodowego w Norwegii odpowiadający na potrzeby norweskiego rynku pracy, który charakteryzuje się bezrobociem na poziomie 3% i którego uczestnicy bardzo często zmieniają pracę.

Pani Alena Prakapuk przedstawiła doradztwo zawodowe na Białorusi i problemy, na jakie to doradztwo odpowiada. Prezentacja ta stanowiła wyraźny kontrast w stosunku do poprzedniego wystąpienia, ze względu na całkiem inną sytuację społeczno-gospodarczą Białorusi i Norwegii.

Kolejnym wystąpieniem była prezentacja wyzwań, jakie stoją przed doradztwem zawodowym na Ukrainie wobec przemian społeczno-gospodarczych, jakie mają miejsce w tym kraju. Temat ten przybliżyła pani Olha Oherchuk. Słuchając prezentacji można było odnieść wrażenie, że problemy, na jakie odpowiadać powinno doradztwo zawodowe, są bardzo podobne na Ukrainie, Białorusi i w Polsce.


System doradztwa zawodowego w Polsce zaprezentowała pani Ilona Wrótniak-Terlecka, która skupiła się na działalności Ochotniczych Hufców Pracy i ich bardzo konkretnych działaniach na rzecz orientacji zawodowej młodzieży.

Zobacz także:

http://www.career.vdu.edu.ua/index.php?id=news

http://vnu.edu.ua/menu.jsp?id=9;&t=n&idd=161

RADIO ER o konferencji

Flash Player - pobierz.

Flash Player - pobierz.


RADIO LUBLIN o konferencji

Flash Player - pobierz.Projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.