EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


01,03.2010 Nasutów „Uwierz w siebie!”- międzynarodowa wymiana młodzieżowa,
2-11 marca 2010, Nasutów koło Lublina
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 2 -11 marca 2010 r. dzięki finansowemu wsparciu programu „Młodzież w działaniu” odbędzie się międzynarodowa wymiana arteterapeutyczna, w której weźmie udział 30 młodych osób z Portugalii, Litwy, Węgier, Rumunii, Włoch oraz Polski. Projekt wymiany odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina,

Poprzez szereg warsztatów i zajęć uczestnicy zdobędą wiele umiejętności manualnych związanych z plastyką czy fotografią, jednak przede wszystkim czekają ich ćwiczenia pobudzające kreatywność i mające wzmocnić wiarę w siebie, poczucie własnej wartości i otwartość młodzieży. Uczestnicy, poprzez różnorodne formy sztuki, będą uczyć się wyrażać swoje emocje i poglądy. Czekają ich także warsztaty ze znanymi osobami – PANTOMIMA z aktorką Hanką Brulińską, pracującą w lubelskim teatrze im. Juliusza Osterwy, czy też MUZYKOTERAPIA, prowadzona przez dr Krzysztofa Stachyrę - muzykoterapeutę, nauczyciela wychowania muzycznego, doktora nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, współpracującego m.in. z ośrodkiem terapii dzieci autystycznych Giant Steps w USA oraz muzykoterapeutami z Anglii, Irlandii, Francji, Niemiec i Litwy.

8 marca grupa przyjedzie do Lublina w poszukiwaniu najpiękniejszych zakątków miasta, które zostaną sfotografowane, zdjęcia zaś wystawione. Przewidywane są także inne atrakcje jak na przykład pokaz tańca z ogniem.

Jednym z owoców projektu będzie malowidło na ścianie w jednym z lubelskich Domów Dziecka, wykonane przez uczestników wymiany, z pomocą uczniów Liceum Plastycznego w Lublinie.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl