EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


17.02.2010 Nasutów Nowy projekt „Informacja-edukacja-lepsza przyszłość” Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Z dniem 1 lutego 2010 r. Instytut Rynku Pracy rozpoczął realizację kolejnego już projektu współfinansowanego z EFS. Celem programu jest wzrost aktywności dorosłych osób w zakresie poszukiwania informacji i podejmowania decyzji o podęciu kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Projekt funkcjonujący pod nazwą „Informacja-edukacja-lepsza przyszłość” ma charakter informacyjno – promocyjny, a jego głównym założeniem jest rozpowszechnienie idei kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców Lubelszczyzny.

Szeroko zakrojona kampania informacyjna będzie miała miejsce w regionalnych mediach: telewizji, radio, prasie, informacje pojawiać się będą także na bilbordach i plakatach komunikacji miejskiej. Grupa odbiorców programu jest bardzo szeroka, obejmuje zarówno osoby młode do 25 roku życia jak i starsze po 45 roku życia, te w średnim wieku, zatrudnione, bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo, zarówno te zamieszkujące obszary wiejskie jak i z większych miast woj. lubelskiego. Swoimi działaniami projekt wspierać będzie wszystkie osoby zainteresowane podwyższeniem własnego wykształcenia w formach szkolnych. Przewidziano dla nich różne mechanizmy wsparcia w tym punkt informacyjno-doradczy wraz z bazą placówek kształcenia ustawicznego, możliwość konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem oraz targi edukacyjne prezentujące ofertę Formalnej Edukacji Ustawicznej w pięciu największych miastach województwa: Lublinie, Zamościu, Chełmie, Puławach i Białej Podlaskiej. Realizacja programu zakończy się w 31 października po dziewięciu miesiącach różnorodnych i bogatych działań.

Działanie 9.3 POKL
„Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” POKL