EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


17.02.2010 Nasutów Nowy projekt „Informacja-edukacja-lepsza przyszłość” Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Z dniem 1 lutego 2010 r. Instytut Rynku Pracy rozpoczął realizację kolejnego już projektu współfinansowanego z EFS. Celem programu jest wzrost aktywności dorosłych osób w zakresie poszukiwania informacji i podejmowania decyzji o podęciu kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Projekt funkcjonujący pod nazwą „Informacja-edukacja-lepsza przyszłość” ma charakter informacyjno – promocyjny, a jego głównym założeniem jest rozpowszechnienie idei kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców Lubelszczyzny.

Szeroko zakrojona kampania informacyjna będzie miała miejsce w regionalnych mediach: telewizji, radio, prasie, informacje pojawiać się będą także na bilbordach i plakatach komunikacji miejskiej. Grupa odbiorców programu jest bardzo szeroka, obejmuje zarówno osoby młode do 25 roku życia jak i starsze po 45 roku życia, te w średnim wieku, zatrudnione, bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo, zarówno te zamieszkujące obszary wiejskie jak i z większych miast woj. lubelskiego. Swoimi działaniami projekt wspierać będzie wszystkie osoby zainteresowane podwyższeniem własnego wykształcenia w formach szkolnych. Przewidziano dla nich różne mechanizmy wsparcia w tym punkt informacyjno-doradczy wraz z bazą placówek kształcenia ustawicznego, możliwość konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem oraz targi edukacyjne prezentujące ofertę Formalnej Edukacji Ustawicznej w pięciu największych miastach województwa: Lublinie, Zamościu, Chełmie, Puławach i Białej Podlaskiej. Realizacja programu zakończy się w 31 października po dziewięciu miesiącach różnorodnych i bogatych działań.

Działanie 9.3 POKL
„Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” POKL


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ