EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


12.02-14.02.2010 Wrocław Doroczny Kongres Polsko-Niemieckiej Sieci: Młodzież-Kultura-Wymiana Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Jak każdego roku polscy oraz niemieccy partnerzy będą mieli okazję nawiązania nowych kontaktów oraz przygotowania zaplanowanych już projektów. Oprócz tego uczestnicy kongresu będą mieli okazję porozmawiania z pracownikami Federalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Kształcenia Młodzieży i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na temat składania wniosków oraz dofinansowania projektów.

Dodatkowo w centrum uwagi ostatniego dnia kongresu znajduje się temat: "Nie na tyle mali by wyruszyć w wielki świat"- międzynarodowe spotkania dzieci bazujące na edukacji kulturalnej- inspiracje.
Zarówno w Polsce jak i w Niemczech coraz więcej organizacji w swoich krajach angażuje się w dziedzinie edukacji kulturalnej. Pytanie brzmi: jako można dobrze wykorzystać te doświadczenia edukacyjne w projektach międzynarodowych?
Inspiracji do dyskusji dostarczą m.in. wyniki aktualnych badań Niemieckiego Instytutu Młodzieży "Zdobywanie międzykulturowych kompetencji przez międzynarodowe spotkania dzieci" oraz teatralno-pedagogiczne doświadczenia z dziećmi przedszkolnymi.

Organizatorem kongresu jest Federalne Stowarzyszenie Kulturalnego Kształcenia Młodzieży (BKJ) skupiające 50 niemieckich organizacji fachowych oraz organizacji krajów związkowych zajmujących się kształceniem kulturalnym dzieci i młodzieży.


www.bkj-remscheid.de


Współorganizatorem jest Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka


www.wctd.wroclaw.pl

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży