EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


20.01.2010r. Lublin Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży Instytut Rynku Pracy

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych z Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez transfer metod z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy 4 krajami: Polską, Norwegią, Białorusią i Ukrainą.

Projekt składa się z cyklu warsztatów, w których udział wezmą doradcy zawodowi z Polski, Ukrainy i Białorusi (po 15 osób z każdego kraju). Warsztaty odbędą się w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. Trenerami będą doświadczeni doradcy z Norwegii, Polski, Białorusi i Ukrainy, którzy zaprezentują metody pracy z młodzieżą w swoich krajach i instytucjach.

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy z Ukrainy i Białorusi odbędą tygodniowe staże w instytucjach zajmujących się doradztwem zawodowym w Polsce.

W planie projektu są też wizyty studyjne w instytucjach działających w obszarze doradztwa zawodowego w każdym z krajów partnerskich.

Ponadto zostaną wydane materiały metodyczne do pracy z młodzieżą, a także stworzona będzie platforma internetowa, zwierająca bazę materiałów i metod pomocnych w pracy doradców zawodowych.

Projekt będzie trwał 15 miesięcy, od stycznia 2010 do marca 2011.


Projekt jest realizowany dzięki wsparciu
udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ