EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


20.01.2010r. Lublin Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży Instytut Rynku Pracy

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych z Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez transfer metod z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy 4 krajami: Polską, Norwegią, Białorusią i Ukrainą.

Projekt składa się z cyklu warsztatów, w których udział wezmą doradcy zawodowi z Polski, Ukrainy i Białorusi (po 15 osób z każdego kraju). Warsztaty odbędą się w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. Trenerami będą doświadczeni doradcy z Norwegii, Polski, Białorusi i Ukrainy, którzy zaprezentują metody pracy z młodzieżą w swoich krajach i instytucjach.

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy z Ukrainy i Białorusi odbędą tygodniowe staże w instytucjach zajmujących się doradztwem zawodowym w Polsce.

W planie projektu są też wizyty studyjne w instytucjach działających w obszarze doradztwa zawodowego w każdym z krajów partnerskich.

Ponadto zostaną wydane materiały metodyczne do pracy z młodzieżą, a także stworzona będzie platforma internetowa, zwierająca bazę materiałów i metod pomocnych w pracy doradców zawodowych.

Projekt będzie trwał 15 miesięcy, od stycznia 2010 do marca 2011.


Projekt jest realizowany dzięki wsparciu
udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.