EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


20.12.2009 r. Lublin RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Instytut Rynku Pracy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw rozpoczyna realizację projektu RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie działań sektora ekonomii społecznej 150 osób korzystających z pomocy społecznej oraz wzmocnienie potencjału, podniesienie wiedzy z ekonomii społecznej 90 pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu przewidujemy: szkolenia z zakresu ekonomii społecznej, spotkania nt. partnerstwa lokalnego, konkurs na najlepszą inicjatywę z ekonomii społecznej, patronat nad nowo założonymi podmiotami.

Projekt realizowany jest w terminie od 01 grudnia 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego