EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


20.12.2009 r. Lublin RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Instytut Rynku Pracy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw rozpoczyna realizację projektu RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie działań sektora ekonomii społecznej 150 osób korzystających z pomocy społecznej oraz wzmocnienie potencjału, podniesienie wiedzy z ekonomii społecznej 90 pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu przewidujemy: szkolenia z zakresu ekonomii społecznej, spotkania nt. partnerstwa lokalnego, konkurs na najlepszą inicjatywę z ekonomii społecznej, patronat nad nowo założonymi podmiotami.

Projekt realizowany jest w terminie od 01 grudnia 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ