EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


15.12.2009 r. Lublin "Jeden wieczór wigilijny - trzy kultury" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Swiatyj Weczir, der Heilige Abend, Wigilia, są to pojęcia, które w trzech językach polskim, niemieckim i ukraińskim oznaczają to samo i są nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia.

Prosfora, świąteczna gęś, karp, Wareniki, barszcz czerwony, opłatek. Co jest jest typowe dla Świąt Bożego Narodzenia w Polsce, Niemczech i na Ukrainie? Jakie zwyczaje są pielęgnowane w tych trzech krajach? Jakie kolędy śpiewa się podczas Świąt Bożego Narodzenia?

Podczas warsztatów kulinarnych i robienia ozdób świątecznych młodzież z Łucka, Merseburga oraz Lubelszczyzny w dniach 16.12-21.12 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie będzie szukać odpowiedzi na te i jeszcze inne pytania dotyczące zwyczajów bożonarodzeniowych.

W ramach wymiany planowane są nie tylko warsztaty kulinarne, wizyta w parafii ewangelickiej i greko-katolickiej, ale także dyskusje i warsztaty pt. „ Szanse i zagrożenia dla tożsamości kulturowej w dobie globalizacji”. Efektem końcowym projektu będzie wspólnie przygotowany trójnarodowy Wieczór Wigilijny, uwieńczony wspólnym kolędowaniem oraz przedstawieniem polskich, niemieckich i ukraińskich szopek bożonarodzeniowych.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży