EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


21.12.2009 Lublin Szkolenie dla organizacji zainteresowanych Wolontariatem Europejskim z praktycznymi elementami zarządzania projektem, 18-20 grudnia 2009 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży,…

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na 2-dniowe bezpłatne szkolenie dla organizacji zainteresowanych Wolontariatem Europejskim – Akcji 2 programu „Młodzież w działaniu” z praktycznymi elementami zarządzania projektem.

18 – 20 grudnia 2009r., Nasutów k/Lublina

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji non-profit zainteresowanych projektami w ramach Wolontariatu Europejskiego z Programu „Młodzież w działaniu”:

 • organizacji pozarządowych
 • instytucji kultury,
 • domów pomocy społecznej, domów dziecka
 • przedszkoli, szkół
 • gminnych centrów informacji
 • innych instytucji, które pracują z młodymi ludźmi i wolontariuszami

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy 2-3 osoby z organizacji

Głównym celem szkolenia jest zachęcenie organizacji i instytucji do zaangażowania się w Wolontariat Europejski, a ponadto:

 • zapoznanie uczestników z programem „Młodzież w działaniu”
 • zapoznanie uczestników z założeniami Wolontariatu Europejskiego - EVS
 • pokazanie potencjału, jaki posiada Wolontariat Europejski dla organizacji / instytucji
 • ukazanie korzyści, jakie dla organizacji / instytucji może przynieść wolontariusz oraz co to przynosi wolontariuszowi i społeczności lokalnej
 • zapoznanie z kwestiami formalnymi – planowanie budżetu i przygotowanie wniosku

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator zapewnia dojazd uczestnikom do i z miejsca szkolenia, a także pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń.

Szkolenie odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina
w dniach 18 – 20 grudnia 2009 r.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej
najpóźniej do 12.12.2009 faksem na numer: 0 81 534 61 92
bądź drogą mailową na adres: e.iwan@eds-fundacja.pl

DO POBRANIA :


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ