EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


21.12.2009 Lublin Szkolenie dla organizacji zainteresowanych Wolontariatem Europejskim z praktycznymi elementami zarządzania projektem, 18-20 grudnia 2009 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży,…

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na 2-dniowe bezpłatne szkolenie dla organizacji zainteresowanych Wolontariatem Europejskim – Akcji 2 programu „Młodzież w działaniu” z praktycznymi elementami zarządzania projektem.

18 – 20 grudnia 2009r., Nasutów k/Lublina

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji non-profit zainteresowanych projektami w ramach Wolontariatu Europejskiego z Programu „Młodzież w działaniu”:

 • organizacji pozarządowych
 • instytucji kultury,
 • domów pomocy społecznej, domów dziecka
 • przedszkoli, szkół
 • gminnych centrów informacji
 • innych instytucji, które pracują z młodymi ludźmi i wolontariuszami

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy 2-3 osoby z organizacji

Głównym celem szkolenia jest zachęcenie organizacji i instytucji do zaangażowania się w Wolontariat Europejski, a ponadto:

 • zapoznanie uczestników z programem „Młodzież w działaniu”
 • zapoznanie uczestników z założeniami Wolontariatu Europejskiego - EVS
 • pokazanie potencjału, jaki posiada Wolontariat Europejski dla organizacji / instytucji
 • ukazanie korzyści, jakie dla organizacji / instytucji może przynieść wolontariusz oraz co to przynosi wolontariuszowi i społeczności lokalnej
 • zapoznanie z kwestiami formalnymi – planowanie budżetu i przygotowanie wniosku

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator zapewnia dojazd uczestnikom do i z miejsca szkolenia, a także pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń.

Szkolenie odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina
w dniach 18 – 20 grudnia 2009 r.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej
najpóźniej do 12.12.2009 faksem na numer: 0 81 534 61 92
bądź drogą mailową na adres: e.iwan@eds-fundacja.pl

DO POBRANIA :


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl