EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


30.11.2009 Nasutów Szkolenie dla przedstawicieli NGO’s Europe Direct - Lublin

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskiwania środków unijnych na działalność organizacji pozarządowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo–Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.nasutow.pl) w dniu 30.11.2009 r.

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej w Lublinie, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskiwania środków unijnych na działalność organizacji pozarządowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo–Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.nasutow.pl) w dniu 30.11.2009 r.

Po zakończonym szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu Funduszy Strukturalnych. Będą Państwo mogli uzyskać poradę i szczegółowe informacje odnośnie realizowanych przez Państwa organizacje projektów w ramach Funduszy Strukturalnych UE.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych, a także koszt dojazdu z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo–Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane). Szkolenie jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, przy której działa Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin, funkcjonujący w ramach Sieci Informacyjnej Komisji Europejskiej. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Europe Direct – Lublin, Lubelskiego Punktu Informacji Europejskiej osobiście, faxem lub drogą elektroniczną do dnia 26.11.2009 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpłynięcia):

Europe Direct – Lublin Lubelski Punkt Informacji Europejskiej
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
e-mail:europe-direct@europe-direct.lublin.pl

Zgłoszenia należy składać wyłącznie przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej załączonej do zaproszenia. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą elektroniczną.
Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem szkolenia i wzorem zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.europe-direct.lublin.pl oraz pod numerem telefonu (0-81) 534 61 91.

Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski tel. 081 534 61 91,
e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ