EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


30.11.2009 Nasutów Szkolenie dla przedstawicieli NGO’s Europe Direct - Lublin

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskiwania środków unijnych na działalność organizacji pozarządowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo–Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.nasutow.pl) w dniu 30.11.2009 r.

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej w Lublinie, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskiwania środków unijnych na działalność organizacji pozarządowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo–Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.nasutow.pl) w dniu 30.11.2009 r.

Po zakończonym szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu Funduszy Strukturalnych. Będą Państwo mogli uzyskać poradę i szczegółowe informacje odnośnie realizowanych przez Państwa organizacje projektów w ramach Funduszy Strukturalnych UE.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych, a także koszt dojazdu z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo–Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane). Szkolenie jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, przy której działa Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin, funkcjonujący w ramach Sieci Informacyjnej Komisji Europejskiej. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Europe Direct – Lublin, Lubelskiego Punktu Informacji Europejskiej osobiście, faxem lub drogą elektroniczną do dnia 26.11.2009 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpłynięcia):

Europe Direct – Lublin Lubelski Punkt Informacji Europejskiej
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
e-mail:europe-direct@europe-direct.lublin.pl

Zgłoszenia należy składać wyłącznie przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej załączonej do zaproszenia. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą elektroniczną.
Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem szkolenia i wzorem zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.europe-direct.lublin.pl oraz pod numerem telefonu (0-81) 534 61 91.

Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski tel. 081 534 61 91,
e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl