EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


17.12.2009 Nasutów Postaw na Inicjatywę!!!
Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu” 16-17 grudnia 2009 r.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

EEuropejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Pierwsze z serii szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież w działaniu” będzie w głównej mierze poświęcone Inicjatywom Młodzieżowym czyli Akcji 1.2. W ramach tej Akcji dofinansowywane są projekty grup młodych ludzi dotyczące działań służących społeczności lokalnej. Projekty te w całości są tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą z zagranicy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2009 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymują materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".

Formularz zgłoszenia dostępny na www.eds-fundacja.pl należy przesłać mailem na adres
e.iwan@eds-fundacja.pl lub faksem na numer: 0 81 534 61 92 do dn. 05 grudnia 2009 r.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej, a także każda młoda osoba działająca lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.

Formularz zgłoszenia /MS Word/
Program szkolenia /MS Word/


Szkolenie jest współfinansowane ze środków programu „Młodzież w działaniu”