EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


22-25.10..2009 Esposende, Portugalia Fundacja członkiem Platformy Młodych Pracobiorców EZA Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Podczas drugiej już konferencji młodzieżowej Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA), która tym razem odbyła się w Portugalii, oficjalnie powołano do życia nową strukturę w ramach EZA – Platformę Młodych Pracobiorców. Tworzą ją młodzi pracownicy organizacji zrzeszonych w EZA.

Platforma ma służyć zwiększeniu uczestnictwa i aktywności młodych ludzi na europejskim rynku pracy. Ma stanowić przestrzeń dyskusji nad problemami młodych pracobiorców, a także gwarantuje udział młodego pokolenia w pracach Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw jest członkiem zespołu zarządzającego Platformą od samego początku prac nad utworzeniem tej struktury a także współorganizatorem konferencji młodzieżowej, która odbyła się w Portugalii.