EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


09.11.2009 Lublin Integracja jako podstawa demokracji Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Młodzież z miejscowości Niemce i Krasienin spotkała się ze swoimi rówieśnikami z Niemiec w ramach polsko-niemieckiej wymiany która odbyła się w dniach 17-25 października w Blossin. Podczas spotkania uczestnicy zastanawiali się nad różnicami i podobieństwami w funkcjonowaniu demokracji w Polsce i w Niemczech.

W ramach wymiany młodzi Polacy i Niemcy wzięli udział w warsztatach na temat działań kulturalnych sprzyjających integracji młodych ludzi ze społeczeństwem w Niemczech. Ponadto podczas jednodniowej wycieczki do Berlina, mieli okazję zwiedzić Bundestag, Kościół Pamięci- symbol II wojny światowej, a także zobaczyć pozostałości Muru Berlińskiego. Efektem końcowym spotkania są dwie prezentacje przygotowane wspólnie przez młodych Polaków i Niemców. Pierwsza przedstawia kulturę i tradycje Polski i Niemiec. Druga stanowi formę podsumowania wymiany i podkreśla pozytywne aspekty integracji między młodymi przedstawicielami Polski i Niemiec a także propozycję tematów na kolejne spotkania.Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży