EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


09.12.2009 Lublin Szkolenie dla organizacji zainteresowanych Wolontariatem Europejskim
z praktycznymi elementami zarządzania projektem
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na 2-dniowe bezpłatne szkolenie dla organizacji zainteresowanych Wolontariatem Europejskim – Akcji 2 Programu „Młodzież w działaniu” z praktycznymi elementami zarządzania projektem.

Program szkolenia został stworzony specjalnie na potrzeby organizacji chcących rozpocząć realizację projektów w ramach Akcji 2 – Wolontariat Europejski. Serdecznie zapraszamy organizacje, które myślą o goszczeniu zagranicznego wolontariusza bądź wysłaniu osoby w roli wolontariusza za granicę lub te, które już realizują projekt w ramach Akcji 2.

Szkolenie skierowane jest do organizacji non-profit posiadających osobowość prawną (Fundacja, stowarzyszenie, organ samorządu terytorialnego, klub sportowy, Dom kultury, Dom dziecka itp.), poważnie zainteresowanych projektami w ramach Wolontariatu Europejskiego z Programu „Młodzież w działaniu”

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie uczestników z programem Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”
  • przekazanie szczegółowych informacji o założeniach i zasadach Wolontariatu Europejskiego, warunkach jakie należy spełnić, żeby zostać organizacją goszczącą/wysyłająca w ramach Programu Młodzież w działaniu,
  • poznanie praktycznej i formalnej strony projektów EVS,
  • szechstronne przygotowanie do realizacji pierwszego projektu - wypracowanie listów intencyjnych

Szkolenie odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina
w dniach 7 – 9 grudnia 2009 r.
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Organizator zapewnia dojazd uczestnikom do i z miejsca szkolenia, a także pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszeniowej do 25.11.2009 faksem na numer: 0 81 534 61 92 bądź drogą mailową na adres: e.iwan@eds-fundacja.pl

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń

Program szkolenia do pobrania /MS Word/Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.pl