EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


09.12.2009 Lublin Szkolenie dla organizacji zainteresowanych Wolontariatem Europejskim
z praktycznymi elementami zarządzania projektem
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na 2-dniowe bezpłatne szkolenie dla organizacji zainteresowanych Wolontariatem Europejskim – Akcji 2 Programu „Młodzież w działaniu” z praktycznymi elementami zarządzania projektem.

Program szkolenia został stworzony specjalnie na potrzeby organizacji chcących rozpocząć realizację projektów w ramach Akcji 2 – Wolontariat Europejski. Serdecznie zapraszamy organizacje, które myślą o goszczeniu zagranicznego wolontariusza bądź wysłaniu osoby w roli wolontariusza za granicę lub te, które już realizują projekt w ramach Akcji 2.

Szkolenie skierowane jest do organizacji non-profit posiadających osobowość prawną (Fundacja, stowarzyszenie, organ samorządu terytorialnego, klub sportowy, Dom kultury, Dom dziecka itp.), poważnie zainteresowanych projektami w ramach Wolontariatu Europejskiego z Programu „Młodzież w działaniu”

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie uczestników z programem Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”
  • przekazanie szczegółowych informacji o założeniach i zasadach Wolontariatu Europejskiego, warunkach jakie należy spełnić, żeby zostać organizacją goszczącą/wysyłająca w ramach Programu Młodzież w działaniu,
  • poznanie praktycznej i formalnej strony projektów EVS,
  • szechstronne przygotowanie do realizacji pierwszego projektu - wypracowanie listów intencyjnych

Szkolenie odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina
w dniach 7 – 9 grudnia 2009 r.
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Organizator zapewnia dojazd uczestnikom do i z miejsca szkolenia, a także pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszeniowej do 25.11.2009 faksem na numer: 0 81 534 61 92 bądź drogą mailową na adres: e.iwan@eds-fundacja.pl

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń

Program szkolenia do pobrania /MS Word/Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.plPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ