EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


30.10-01.11.2009 Berlin "Ponad podziałami, ponad barierami" Spotkanie europejskie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw została zaproszona z okazji dwudziestej rocznicy upadku Muru Berlińskiego przez “le Service Jeunes de la Communauté Mission de France” (The Youth Service of the Mission Community of France) do udziału w spotkaniu dla młodych europejczyków w wieku 17-30 lat między innymi z Francji, Niemiec, Belgii i Polski.

Wspólnie przeżywając podniosły moment, jakim jest okrągła rocznica upadku Muru Berlińskiego organizatorzy pragną zaoferować młodym ludziom nie tylko chwilę refleksji ale także wskazać możliwości dla zbudowania nowych dróg ponad przeszkodami i barierami, tak aby w przyszłości młodzi europejczycy stali się ambasadorami pokoju.