EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


30.10-01.11.2009 Berlin "Ponad podziałami, ponad barierami" Spotkanie europejskie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw została zaproszona z okazji dwudziestej rocznicy upadku Muru Berlińskiego przez “le Service Jeunes de la Communauté Mission de France” (The Youth Service of the Mission Community of France) do udziału w spotkaniu dla młodych europejczyków w wieku 17-30 lat między innymi z Francji, Niemiec, Belgii i Polski.

Wspólnie przeżywając podniosły moment, jakim jest okrągła rocznica upadku Muru Berlińskiego organizatorzy pragną zaoferować młodym ludziom nie tylko chwilę refleksji ale także wskazać możliwości dla zbudowania nowych dróg ponad przeszkodami i barierami, tak aby w przyszłości młodzi europejczycy stali się ambasadorami pokoju.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ