EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


17.10-25.10 .2009 Lublin Integracja jako podstawa demokracji Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Jest to polsko-niemiecka wymiana w ramach której młodzież z podlubelskich Niemiec i Krasienina w dniach 17.10-25.10 odwiedzi swoich rówieśników w Berlina.

Tematem spotkania będą niemieckie inicjatywy na rzecz integracji młodzieży wywodzącej się ze zróżnicowanych środowisk, nierzadko będącej Emigrantami, ze społeczeństwem. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach dotyczących przezwyciężania stereotypów, komunikacji w grupie. Doskonałym sprawdzianem umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku będą zajęcia z tzw. pedagogiki przeżyć.

Ponadto młodzi uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem pierwszej izby niemieckiego parlamentu- Bundestagu, w której idee demokracji znajdują pełne odzwierciedlenie.


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży