EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


17.10-25.10 .2009 Lublin Integracja jako podstawa demokracji Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Jest to polsko-niemiecka wymiana w ramach której młodzież z podlubelskich Niemiec i Krasienina w dniach 17.10-25.10 odwiedzi swoich rówieśników w Berlina.

Tematem spotkania będą niemieckie inicjatywy na rzecz integracji młodzieży wywodzącej się ze zróżnicowanych środowisk, nierzadko będącej Emigrantami, ze społeczeństwem. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach dotyczących przezwyciężania stereotypów, komunikacji w grupie. Doskonałym sprawdzianem umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku będą zajęcia z tzw. pedagogiki przeżyć.

Ponadto młodzi uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem pierwszej izby niemieckiego parlamentu- Bundestagu, w której idee demokracji znajdują pełne odzwierciedlenie.


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ