EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


22.10.-25.10.2009 Esposende, Portugalia. Nic o młodzieży bez młodzieży: Kluczowa rola młodzieży we współczesnej Europie Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Druga już konferencja młodzieżowa Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA) tym razem odbędzie się w Portugalii. Uczestnikami konferencji będą młodzi pracownicy organizacji zrzeszonych w EZA. Poświęcona będzie najważniejszym zagadnieniom dotyczącym sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Jednym z głównych punktów programu będzie oficjalne stworzenie Platformy Młodzieżowej funkcjonującej w ramach struktury EZA.

Pierwsza konferencja młodzieżowa odbyła się w roku 2007 w Brukseli. Wtedy to postanowiono, że takie konferencje powinny odbywać się co dwa lata, aby stworzyć młodym pracownikom organizacji zrzeszonych w EZA miejsce do dyskusji nad problemami młodych pracobiorców. W tym roku konferencja będzie poświęcona 3 głównym zagadnieniom: uczenie się przez całe życie, mobilność i migracje na rynku pracy i aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społeczno-politycznym. Dyskusje będą przebiegały przede wszystkim w grupach roboczych poświęconych tym tematom.

Podczas konferencji zostanie oficjalnie utworzona Platforma Młodzieżowa EZA, do uczestnictwa w której zostaną zaproszone wszystkie organizacje członkowskie i stowarzyszone z EZA.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw jest członkiem zespołu zarządzającego Platformą od samego początku prac nad utworzeniem tej struktury a także współorganizatorem konferencji młodzieżowej.