EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


22.10.-25.10.2009 Esposende, Portugalia. Nic o młodzieży bez młodzieży: Kluczowa rola młodzieży we współczesnej Europie Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Druga już konferencja młodzieżowa Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA) tym razem odbędzie się w Portugalii. Uczestnikami konferencji będą młodzi pracownicy organizacji zrzeszonych w EZA. Poświęcona będzie najważniejszym zagadnieniom dotyczącym sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Jednym z głównych punktów programu będzie oficjalne stworzenie Platformy Młodzieżowej funkcjonującej w ramach struktury EZA.

Pierwsza konferencja młodzieżowa odbyła się w roku 2007 w Brukseli. Wtedy to postanowiono, że takie konferencje powinny odbywać się co dwa lata, aby stworzyć młodym pracownikom organizacji zrzeszonych w EZA miejsce do dyskusji nad problemami młodych pracobiorców. W tym roku konferencja będzie poświęcona 3 głównym zagadnieniom: uczenie się przez całe życie, mobilność i migracje na rynku pracy i aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społeczno-politycznym. Dyskusje będą przebiegały przede wszystkim w grupach roboczych poświęconych tym tematom.

Podczas konferencji zostanie oficjalnie utworzona Platforma Młodzieżowa EZA, do uczestnictwa w której zostaną zaproszone wszystkie organizacje członkowskie i stowarzyszone z EZA.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw jest członkiem zespołu zarządzającego Platformą od samego początku prac nad utworzeniem tej struktury a także współorganizatorem konferencji młodzieżowej.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ