EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


28.09.2009 Lublin Lekcje europejskie w szkołach Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, zaprasza na kolejną edycję lekcji europejskich. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej, a także zaktywizowanie młodzieży i nauczycieli do debaty na temat Unii Europejskiej.

Projekt polega na wysyłaniu, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, konsultantów Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny. Podczas takich wyjazdów konsultantów odbywa się około dwóch, trzech, spotkań z grupami uczniów. Prowadzone są wykłady i dyskusje na tematy europejskie, jak np. instytucje Unii Europejskiej, wady i zalety wprowadzenia waluty EURO w Polsce. Pracownicy RCIE Lublin będą dokonywać prezentacji unijnych programów dla młodzieży, możliwości zdobywania wiedzy czy podejmowania pracy zarobkowej w krajach Unii Europejskiej. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski: biuro@rcie.lublin.pl