EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


28.09.2009 Lublin Lekcje europejskie w szkołach Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, zaprasza na kolejną edycję lekcji europejskich. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej, a także zaktywizowanie młodzieży i nauczycieli do debaty na temat Unii Europejskiej.

Projekt polega na wysyłaniu, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, konsultantów Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny. Podczas takich wyjazdów konsultantów odbywa się około dwóch, trzech, spotkań z grupami uczniów. Prowadzone są wykłady i dyskusje na tematy europejskie, jak np. instytucje Unii Europejskiej, wady i zalety wprowadzenia waluty EURO w Polsce. Pracownicy RCIE Lublin będą dokonywać prezentacji unijnych programów dla młodzieży, możliwości zdobywania wiedzy czy podejmowania pracy zarobkowej w krajach Unii Europejskiej. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski: biuro@rcie.lublin.plPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ