EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


21.09.2009 Lublin Historia w obiektywie - śladami nazizmu Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 23.10.-30.10 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie będzie miał miejsce projekt polsko-niemiecki pt. „Historia w obiektywie- śladami nazizmu”.

Tematyka spotkania nawiązywać będzie do trudnego rozdziału w historii stosunków polsko-niemieckich, okresu II wojny światowej. W ramach projektu przewidziane są warsztaty historyczne, dyskusje oraz projekcja filmu. Końcowym efektem prac młodych uczestników będzie wystawa zdjęć upamiętniająca losy ofiar nazizmu na Lubelszczyźnie.

Podczas projektu przewidziana jest wizyta w obozie koncentracyjnym na Majdanku oraz Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży