EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


01.09.-15.12.2009 Lublin Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności
– konkurs dla młodzieży polskiej i niemieckiej z miast partnerskich Lublina i Münster z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Polacy i Niemcy mimo trudnej przeszłości żyją w jednej, wspólnej Europie jako przyjaciele. Jest wspólnym zadaniem młodych pokoleń obu krajów, by nie zapomnieć o przeszłości i rozwijać wizję przyszłości i pokoju we wspólnej Europie. Dlatego chcielibyśmy zaprosić młodych ludzi obu krajów do rozwinięcia tematu „Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności” i udokumentowania go za pomocą filmu, muzyki, teatru, internetu, słowa pisanego czy innej formy. Konkurs ogłoszony jest równolegle w obu miastach partnerskich.

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców Lublina w wieku 14-18 lat.
Prace nadsyłać mogą pojedyncze osoby, grupy lub całe klasy szkolne.

Prace konkursowe mogą mieć dowolną formę. Przy ich tworzeniu można posłużyć się każdą formą i techniką. Może to być film, muzyka, teatr, internet, słowo pisane, gazetka, prezentacja powerpoint i wiele innych…

Główna nagroda to wyjazd do miasta partnerskiego Münster (dla 15 osób) i udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży.
Nagrodą dla zwycięzców niemieckiej edycji konkursu będzie wizyta w Lublinie i wspólna wymiana młodzieży ze zwycięzcami polskiej edycji konkursu.
Termin realizacji obu wymian młodzieży zostanie uzgodniony ze zwycięzcami (pierwsze półrocze 2010 roku).

Termin nadsyłania prac: 15 grudnia 2009

Prace należy nadsyłać na adres:
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Pan Andrzej Halicki, Przew. Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba, Konsul Honorowy RFN w Lublinie
Pan Ruprecht Polenz, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Obywatelskie na Rzecz Współpracy Miast Lublin-Münster (Lublin)
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw (Lublin)
Towarzystwo Wspierania Partnerstwa Miast Münster-Lublin (Münster)

Załączniki : Informacja o konkursie /PDF/