EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


01.09.-15.12.2009 Lublin Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności
– konkurs dla młodzieży polskiej i niemieckiej z miast partnerskich Lublina i Münster z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Polacy i Niemcy mimo trudnej przeszłości żyją w jednej, wspólnej Europie jako przyjaciele. Jest wspólnym zadaniem młodych pokoleń obu krajów, by nie zapomnieć o przeszłości i rozwijać wizję przyszłości i pokoju we wspólnej Europie. Dlatego chcielibyśmy zaprosić młodych ludzi obu krajów do rozwinięcia tematu „Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności” i udokumentowania go za pomocą filmu, muzyki, teatru, internetu, słowa pisanego czy innej formy. Konkurs ogłoszony jest równolegle w obu miastach partnerskich.

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców Lublina w wieku 14-18 lat.
Prace nadsyłać mogą pojedyncze osoby, grupy lub całe klasy szkolne.

Prace konkursowe mogą mieć dowolną formę. Przy ich tworzeniu można posłużyć się każdą formą i techniką. Może to być film, muzyka, teatr, internet, słowo pisane, gazetka, prezentacja powerpoint i wiele innych…

Główna nagroda to wyjazd do miasta partnerskiego Münster (dla 15 osób) i udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży.
Nagrodą dla zwycięzców niemieckiej edycji konkursu będzie wizyta w Lublinie i wspólna wymiana młodzieży ze zwycięzcami polskiej edycji konkursu.
Termin realizacji obu wymian młodzieży zostanie uzgodniony ze zwycięzcami (pierwsze półrocze 2010 roku).

Termin nadsyłania prac: 15 grudnia 2009

Prace należy nadsyłać na adres:
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Pan Andrzej Halicki, Przew. Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba, Konsul Honorowy RFN w Lublinie
Pan Ruprecht Polenz, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Obywatelskie na Rzecz Współpracy Miast Lublin-Münster (Lublin)
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw (Lublin)
Towarzystwo Wspierania Partnerstwa Miast Münster-Lublin (Münster)

Załączniki : Informacja o konkursie /PDF/


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ