EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


02.09.2009 Lublin „Cmentarze wojenne i historia I Wojny Światowej" Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 04.08-16.08.2009 odbył się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie polsko-niemiecko-węgierski projekt. W trzeciej edycji workcampu uczestnicy z Polski, Niemiec i Węgier zajęli się uporządkowaniem żołnierskich nekropolii z okresu I wojny światowej w Strzeszowicach Dużych i Opolu Lubelskim.

Oprócz pracy młodzież wzięła udział w warsztatach na temat historii I wojny światowej i stereotypów oraz odwiedziła obóz koncentracyjny na Majdanku. Punktem kulminacyjnym wymiany były uroczystości otwarcia i poświęcenia nowo odremontowanych cmentarzy żołnierskich z okresu I wojny światowej w Świdniku i Strzeszowicach Dużych.

Partnerami projektu byli Towarzystwo Współpracy Europejskiej, Niemiecki Związek Ludowy Opieki Nad Grobami Wojennymi Oddział w Hamburgu oraz Austriacki Czarny Krzyż.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży