EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


14.09.2009 Nasutów Zakończyła się wizyta studyjna „Let's Explore EVS Potential” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 6-11 września odbyła się w Nasutowie k/Lublina wizyta studyjna pt. „Let's explore EVS potential”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji z Turcji, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Czech, Austrii i Polski.

Jej celem było zbadanie potencjału lubelskich organizacji samorządowych do goszczenia wolontariuszy z krajów europejskich, wymiana poglądów i doświadczeń w dziedzinie wolontariatu europejskiego, zapoczątkowanie współpracy między organizacjami, a także promocja idei wolontariatu europejskiego w regionie lubelskim. Uczestnicy projektu odwiedzili szereg organizacji pozarządowych, jak również lubelski Ratusz. Odbyło się także spotkanie z panią wiceprezydent Zamościa, wizyta w tamtejszym Centrum Wolontariatu oraz wspólna konferencja prasowa. Nawiązane również zostały pierwsze kontakty między przedstawicielami organizacji zagranicznych, a ich polskimi kolegami.

Wymiana jest współfinansowana ze środków programu „Młodzież w działaniu”