EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


10.08.2009 Lublin Szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Urzędem Miasta Gdańska zapraszają na szkolenie z zakresu ubiegania się o środki na realizację projektów miękkich współfinansowanych z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego . Szkolenie odbędzie się: 10 sierpnia 2009 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, przy ul. Leszczyńskiego 14/1-3

Podczas szkoleń poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego do Funduszu Wymiany Kulturalnej, poszukiwania partnerów do projektów, jak również będzie możliwość skonsultowania idei projektu z pracownikami Departamentu Funduszy Europejskich.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej FWK pod adresem: www.fwk.mkidn.gov.pl i przesłanie go do dnia 31 lipca 2009r. na adres e-mail: msuchecka@mkidn.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o szkoleniu.

Osobą do kontaktu w Lublinie pozostaje Andrzej Skórski tel. 081 534 61 91,
e-mail: biuro@rcie.lublin.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.