EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


29.06.2009 Lublin Fundacja współzałożycielem PICM Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

22 czerwca 2009 roku w Madrycie (Hiszpania) została utworzona Międzynarodowa Platforma Współpracy i Migracji. Powołało ją 21 chrześcijańskich organizacji pozarządowych z krajów Europy i Ameryki Łacińskiej: m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Albanii, Polski, Rumunii i Chile.

Platforma ma swoją siedzibę w Madrycie. Działa we współpracy i przy wsparciu dwóch międzynarodowych organizacji: Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA) i Unii Ośrodków Studiów Śródziemnomorskich (UCEM).

Platforma ma być odpowiedzią na potrzebę wsparcia solidarności międzynarodowej, pokoju i sprawiedliwości społecznej, jaką odczuwają tworzące ją organizacje oraz na konieczność koordynacji prac tychże instytucji na rzecz rozwoju Północnej Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Organizacje te łączą dwa cele nadrzędne: promocja projektów współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju pośród organizacji społecznych w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej oraz badania i analizy procesów migracyjnych w kontekście solidarności europejskiej.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw jest członkiem założycielem Platformy i jedyną polską organizacją zrzeszoną w niej. Członkiem Zarządu Platformy został wybrany Tomasz Różniak – prezes Fundacji Nowy Staw.

Przewodniczącym Platformy został Piergiorgio Sciacqua, reprezentant Chrześcijańskiego Związku Pracobiorców z Włoch, natomiast wiceprzewodniczącym został Rafael Rodríguez-Ponga, prezes Fundacji Humanizm i Demokracja z Hiszpanii.