Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


29.06.2009 Lublin Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza Instytut Rynku Pracy

1 czerwca 2009 rozpoczęliśmy realizację projektu „Tendencje rozwojowe…”. Aktualnie trwają działania promocyjne. Powstaje projekt strony internetowej, która zostanie uruchomiona z początkiem lipca br.

Zespół merytoryczny projektu, pod kierunkiem dr Krzysztofa Markowskiego, przygotowuje szczegółową metodologię badań i narzędzi badawczych: kwestionariusz ankiety, scenariusze fokusów oraz wywiadów pogłębionych. W lipcu rozpocznie się część badawcza projektu, tj. badanie pilotażowe kwestionariusza oraz badania właściwe wraz z analizą statystyczną uzyskanych wyników.

Głównym celem projektu jest pozyskanie i dostarczenie pełnej informacji umożliwiającej skuteczne kształtowanie polityki zatrudnienia w województwie lubelskim, adekwatnej do bieżącej sytuacji gospodarczej w regionie w kontekście organizacji EURO 2012.

Więcej informacji wkrótce w witrynie IRP
www.irp-fundacja.pl

Kontakt:
Instytut Rynku Pracy,
Renata Dąbrowska - Jagieło (Kierownik projektu), r.dabrowska@irp-fundacja.pl;
Maria Grzybała (Asystent projektu) m.grzybala@irp-fundacja.pl
Tel. 081 536 10 96