Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


29.06.2009 Lublin Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza Instytut Rynku Pracy

1 czerwca 2009 rozpoczęliśmy realizację projektu „Tendencje rozwojowe…”. Aktualnie trwają działania promocyjne. Powstaje projekt strony internetowej, która zostanie uruchomiona z początkiem lipca br.

Zespół merytoryczny projektu, pod kierunkiem dr Krzysztofa Markowskiego, przygotowuje szczegółową metodologię badań i narzędzi badawczych: kwestionariusz ankiety, scenariusze fokusów oraz wywiadów pogłębionych. W lipcu rozpocznie się część badawcza projektu, tj. badanie pilotażowe kwestionariusza oraz badania właściwe wraz z analizą statystyczną uzyskanych wyników.

Głównym celem projektu jest pozyskanie i dostarczenie pełnej informacji umożliwiającej skuteczne kształtowanie polityki zatrudnienia w województwie lubelskim, adekwatnej do bieżącej sytuacji gospodarczej w regionie w kontekście organizacji EURO 2012.

Więcej informacji wkrótce w witrynie IRP
www.irp-fundacja.pl

Kontakt:
Instytut Rynku Pracy,
Renata Dąbrowska - Jagieło (Kierownik projektu), r.dabrowska@irp-fundacja.pl;
Maria Grzybała (Asystent projektu) m.grzybala@irp-fundacja.pl
Tel. 081 536 10 96


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ