EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


29.06.2009 Lublin Polsko-litewska wymiana młodzieży - UNIA MŁODYCH 2009 Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Polsko-litewska wymiana młodzieży odbędzie się w Lublinie w dniach 27 czerwca – 2 lipca 2009 roku w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Ideą wymiany jest odnowienie współpracy między narodami, których ścieżki niegdyś się przenikały, wspólne wartości i tradycje były przesłanką funkcjonowania jednego wielokulturowego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W bliższej perspektywie najważniejszym celem projektu będzie tworząca się między uczestnikami emocjonalna więź oparta na współpracy i partnerstwie.

W ramach projektu studenci z Litwy i Polski zaprezentują 1 lipca br. na lubelskim deptaku spektakl obrazujący historyczny akt podpisania unii polsko-litewskiej w 1569 roku.
Ponadto stworzą unikatowy tekst współczesnego porozumienia polsko-litewskiego o współpracy.

Aktualnie, polsko-litewska wymiana młodzieży doskonale wkomponuje się
w kalendarz obchodów 440-tej rocznicy podpisania Unii Lubelskiej.

powiekszenie

Eliza Iwan
081 536 10 83
e.iwan@eds-fundacja.pl

Projekt jest współfinansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ