EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


29.06.2009 Lublin Polsko-litewska wymiana młodzieży - UNIA MŁODYCH 2009 Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Polsko-litewska wymiana młodzieży odbędzie się w Lublinie w dniach 27 czerwca – 2 lipca 2009 roku w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Ideą wymiany jest odnowienie współpracy między narodami, których ścieżki niegdyś się przenikały, wspólne wartości i tradycje były przesłanką funkcjonowania jednego wielokulturowego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W bliższej perspektywie najważniejszym celem projektu będzie tworząca się między uczestnikami emocjonalna więź oparta na współpracy i partnerstwie.

W ramach projektu studenci z Litwy i Polski zaprezentują 1 lipca br. na lubelskim deptaku spektakl obrazujący historyczny akt podpisania unii polsko-litewskiej w 1569 roku.
Ponadto stworzą unikatowy tekst współczesnego porozumienia polsko-litewskiego o współpracy.

Aktualnie, polsko-litewska wymiana młodzieży doskonale wkomponuje się
w kalendarz obchodów 440-tej rocznicy podpisania Unii Lubelskiej.

powiekszenie

Eliza Iwan
081 536 10 83
e.iwan@eds-fundacja.pl

Projekt jest współfinansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.