EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


02.06.2009. Lublin Projekt „Pracujący absolwent” - rozpoczęty Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Projekt „Pracujący absolwent” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt skierowany jest do młodych ludzi w wieku do 25 lat, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, posiadających wykształceniem min. średnie, niezatrudnionych i nieuczących się w systemie dziennym.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie młodych osób wchodzących na rynek pracy. W ramach projektu oferujemy: warsztaty z zakresu kluczowych kompetencji społeczno – zawodowych, z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości oraz konsultacje z doradcą zawodowym. Wszystkim uczestnikom zapewniamy szkolenie zawodowe w jednym z pięciu wybranych obszarów:

  • administracyjno – biurowe;
  • finansowo – księgowe;
  • marketingowe;
  • grafika komputerowa i tworzenie stron www;
  • zarządzanie projektami europejskimi;

Po odbyciu szkolenia pomagamy zorganizować 3-miesięczne staże u pracodawców..


Projekt realizowany jest w terminie
od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe i stażowe.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników
do projektu „Pracujący Absolwent”. Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji wkrótce w witrynie IRP www.irp-fundacja.pl

Kontakt: Instytut Rynku Pracy, Monika Doniek, e-mail: m.doniek@irp-fundacja.pl