EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


02.06.2009. Lublin Projekt „Pracujący absolwent” - rozpoczęty Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Projekt „Pracujący absolwent” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt skierowany jest do młodych ludzi w wieku do 25 lat, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, posiadających wykształceniem min. średnie, niezatrudnionych i nieuczących się w systemie dziennym.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie młodych osób wchodzących na rynek pracy. W ramach projektu oferujemy: warsztaty z zakresu kluczowych kompetencji społeczno – zawodowych, z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości oraz konsultacje z doradcą zawodowym. Wszystkim uczestnikom zapewniamy szkolenie zawodowe w jednym z pięciu wybranych obszarów:

  • administracyjno – biurowe;
  • finansowo – księgowe;
  • marketingowe;
  • grafika komputerowa i tworzenie stron www;
  • zarządzanie projektami europejskimi;

Po odbyciu szkolenia pomagamy zorganizować 3-miesięczne staże u pracodawców..


Projekt realizowany jest w terminie
od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe i stażowe.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników
do projektu „Pracujący Absolwent”. Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji wkrótce w witrynie IRP www.irp-fundacja.pl

Kontakt: Instytut Rynku Pracy, Monika Doniek, e-mail: m.doniek@irp-fundacja.pl


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ