EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


01.06.2009. Muenster 5 lat Polski w Unii Europejskiej – debata polsko-niemiecka w Muenster. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

powiekszenie


5 lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej to czas sukcesów dla Polski, powiedział Ruprecht Polenz – przewodniczący komisji spraw zagranicznych Bundestagu na konferencji zorganizowanej w Muenster przez Towarzystwo Partnerstwa Miast Muenster-Lublin, Akademię Franz-Hitze Haus i Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw. W dyskusji oprócz Ruprechta Polenza wziął udział Tomasz Różniak – prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.


Ruprecht Polenz zwrócił uwagę, ze nie potwierdziły się obawy wielu Niemców, że otwarcie granic, poszerzenie Unii Europejskiej na Wschód związane będzie z negatywnymi konsekwencjami dla niemieckiego ryku pracy. Oceniajac współpracę obu państw w Unii Europejskiej Polenz powiedział, że „ponad 600 partnerstw miast polskich i niemieckich, ponad 1500 partnerstw szkół z ubu państw i europejski Uniwersytet Viadrina pokazują jak na wielu płaszczyznach dobrze współpracują razem Niemcy i Polacy”.

Ważne miejsce w tym procesie ma partnerstwo Lublina i Muenster, mówił Polenz. Tomasz Różniak przypomniał, że Niemcy były ambasadorem rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowo-Wschodnie po 1989 roku. W czasie dyskusji Tomasz Różniak przedstawił pozytywny wpływ polskiego członkostwa w Unii Europejskiej w latach 2004-2009 na rozwój społeczny i gospodarczy Polski. Świadczy o tym m.in. spadek bezrobocia., przyrost produktu krajowego, rozwój infrastruktury, wysoki poziom inwestycji zagranicznych, mobilność Polaków.
"Westfalische Nachrichten" 06.05.2009.