EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


01.06.2009. Muenster 5 lat Polski w Unii Europejskiej – debata polsko-niemiecka w Muenster. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

powiekszenie


5 lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej to czas sukcesów dla Polski, powiedział Ruprecht Polenz – przewodniczący komisji spraw zagranicznych Bundestagu na konferencji zorganizowanej w Muenster przez Towarzystwo Partnerstwa Miast Muenster-Lublin, Akademię Franz-Hitze Haus i Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw. W dyskusji oprócz Ruprechta Polenza wziął udział Tomasz Różniak – prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.


Ruprecht Polenz zwrócił uwagę, ze nie potwierdziły się obawy wielu Niemców, że otwarcie granic, poszerzenie Unii Europejskiej na Wschód związane będzie z negatywnymi konsekwencjami dla niemieckiego ryku pracy. Oceniajac współpracę obu państw w Unii Europejskiej Polenz powiedział, że „ponad 600 partnerstw miast polskich i niemieckich, ponad 1500 partnerstw szkół z ubu państw i europejski Uniwersytet Viadrina pokazują jak na wielu płaszczyznach dobrze współpracują razem Niemcy i Polacy”.

Ważne miejsce w tym procesie ma partnerstwo Lublina i Muenster, mówił Polenz. Tomasz Różniak przypomniał, że Niemcy były ambasadorem rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowo-Wschodnie po 1989 roku. W czasie dyskusji Tomasz Różniak przedstawił pozytywny wpływ polskiego członkostwa w Unii Europejskiej w latach 2004-2009 na rozwój społeczny i gospodarczy Polski. Świadczy o tym m.in. spadek bezrobocia., przyrost produktu krajowego, rozwój infrastruktury, wysoki poziom inwestycji zagranicznych, mobilność Polaków.
"Westfalische Nachrichten" 06.05.2009.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ