EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


24.05.2009. Lublin Projekt badawczy: Analiza gospodarcza Lubelszczyzny przed Euro 2012 już trwaa Instytut Rynku Pracy

Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza

Realizacja projektu pt. „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza” rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2009 na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Głównym celem projektu jest pozyskanie i dostarczenie pełnej informacji umożliwiającej skuteczne kształtowanie polityki zatrudnienia w województwie lubelskim, adekwatnej do bieżącej sytuacji gospodarczej w regionie w kontekście organizacji EURO 2012.

Cele szczegółowe projektu sformułowano następująco:

  • pozyskanie kompleksowych danych na temat potrzeb, możliwości i kierunków rozwojowych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego,
  • dostarczenie wysokiej jakości analiz empirycznych i prognoz dotyczących możliwych trendów i zmian gospodarczych w województwie lubelskim, w tym popytu na pracę w zawodach deficytowych , w szczególności w kontekście organizacji EURO 2012,
  • dostarczenie organizacjom przedsiębiorstw, samorządom, instytucjom rynku pracy itp. narzędzi do kształtowania polityki zatrudnienia w województwie lubelskim,
  • dostarczenie organizacjom przedsiębiorstw, samorządom, instytucjom rynku pracy itp. prognozy na temat wpływu organizacji EURO 2012 na rozwój przedsiębiorstw i popytu na pracę.

Rozpoczynamy działania promocyjne i informacyjne obejmujące opracowanie strony internetowej projektu, zakup tablicy wizualizacyjnej, opracowanie projektu i wykonanie materiałów promocyjnych (ulotki, baner, naklejki, plakaty).

Zespół merytoryczny rozpoczął prace nad przygotowaniem metodologii badań i narzędzi badawczych: kwestionariuszy ankiety, scenariuszy fokusów i wywiadów pogłębionych.

Kontakt:
Renata Dąbrowska - Jagieło (Kierownik projektu),
Maria Grzybała (Asystent projektu)
Tel. 081 536 10 96
r.dabrowska@irp-fundacja.pl; m.grzybala@irp-fundacja.plPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ