EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


24.05.2009. Lublin II Chrześcijański Tydzień Społeczny „Solidarność dla przyszłości” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 22-24 maja 2009 roku na Zamku Lubelskim odbył się II Chrześcijański Tydzień Społeczny pod hasłem „Solidarność dla przyszłości”. Spotkanie przebiegało pod honorowym patronatem Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu RP, Jego Ekscelencji Ks. Abp Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego oraz Krzysztofa Grabczuka, Marszałka Województwa Lubelskiego.

Tegoroczny Tydzień Społeczny zgromadził około 200 osób - przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, katolickich stowarzyszeń, fundacji, świata nauki, przedsiębiorców, samorządowców, ruchów, mediów, inicjatyw i grup nieformalnych z całej Polski. Wśród prelegentów znalazło się 30 czołowych przedstawicieli życia społecznego, politycznego i kulturalnego. W czasie trzy-dniowego spotkania odbyło się 9 dyskusji panelowych. Uczestnicy spotkania rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach społecznych, o dziedzictwie „Solidarności” i o tym, jaka solidarność potrzebna jest dziś. W ramach II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego podjęto dyskusję m.in. nad następującymi istotnymi dla Polski zagadnieniami: obraz polskiego państwa i społeczeństwa w 20 rocznicę odzyskania wolności, „Solidarność” XXI wieku, rodzina i praca jako najważniejsze wyzwanie współczesności, Kościół wobec współczesnych przemian, próba zdefiniowania solidarności w obliczu potrzeb współczesnego społeczeństwa, dobre przykłady międzyludzkiej solidarności, edukacja i wychowanie, aktywność lokalna, przeciwdziałanie biedzie i wykluczeniu społecznemu, model społeczno-gospodarczy dla Polski i dla Europy, migracje w Europie.

Na zakończenie II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego uczestnicy konferencji przyjęli trzy wieńczące dokumenty:

 1. Deklarację Końcową II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego.
 2. Poparcie Inicjatywy Chrześcijan na rzecz Europy.
 3. Apel do kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego o ustanowienie niedzieli dniem wolnym od pracy dla wszystkich obywateli Europy.

Już teraz w imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszamy
do udziału w Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym w roku 2010.

Relacja i dokumenty z tegorocznego Tygodnia Społecznego
znajdują się na stronie internetowej www.tydzienspoleczny.eu.

W II Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym wzięli udział m.in.:

 • Ks. Abp Józef Życiński, Metropolita Lubelski,
 • Andrzej Czuma, Minister Sprawiedliwości RP - Prokurator Generalny RP,
 • Bożena Borys – Szopa, Doradca Prezydenta RP ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp. ,
 • Eloy Bedoya, Fundacion Humanismo y Democracia, Hiszpania
 • Francisco Rivas Gómez, Zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych, Niemcy,
 • Janina Švedienė, Wiceprezydent Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych, Litwa
 • Ľubica Černá, Słowacja, Maria Reina Martin, Sekretarz Wykonawczy Fidestra , Portugalia
 • Marian Król, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni.
 • Leszek Walczak, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy
 • Waldemar Bartosz, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski
 • Jacek Rybicki, Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
 • Maciej Płażyński, Prezes „Wspólnoty Polskiej”
 • Longin Komołowski, Wicepremier, Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 1997-2001.
 • Krzysztof Żuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
 • Prof. Wiesław Kamiński, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 2005-2008.
 • Ks. Prof. Stanisław Zięba, Prorektor ds. Administracji i Finansów KUL
 • Ks. Prof. Alfred Wierzbicki, Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL
 • Prof. Zbigniew Zaleski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Adam Cichocki, Wojewoda Lubelski w latach 1991-1993
 • Prof. Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008
 • Ks. Dr hab. Stanisław Fel, Dyrektor Instytutu Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Prof. Henryk Cioch, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
 • O. Tomasz Dostatni OP, Prezes Fundacji „Ponad Granicami” im. Św. Jacka Odrowąża
 • Ks. Jerzy Limanówka SAC, Prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl
 • Ks. Prałat Henryk Błaszczyk, Rektor Kapelanatu Zakonu Maltańskiego
 • Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny Miesięcznika "WIĘŹ", Dyrektor Programowy Laboratorium WIĘZI
 • Włodzimierz Karpiński, Poseł na Sejm RP
 • O. Dr Filip Buczyński, Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
 • O. Ludwik Wiśniewski OP, duszpasterz
 • Dr Andrzej Juros, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Michał Drozdek, Były Prezes Instytutu Paderewskiego
 • Zygmunt Nasalski, Dyrektor Muzeum Lubelskiego na Zamku
 • Tomasz Różniak, Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ