EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


03.06.2009 Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu” 17-18 czerwca 2009 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ośrodek szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na czwarte z cyklu szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2009 r.
w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".

Formularz zgłoszenia należy przesłać mailem na adres e.iwan@eds-fundacja.pl
lub faksem na numer: 0 81 534 61 92 do dn. 13 czerwca 2009 r.

Uczestnikami mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej lub w inny sposób działają lub zamierzają działać na rzecz społeczności lokalnej.

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy /MS Word/
Formularz zgłoszeniowy /PDF/

Szkolenie jest współfinansowane ze środków programu „Młodzież w działaniu”

www.mlodziez.org.pl