EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


04.05.2009. Nasutów Otwarte stoisko informacyjne. 4-9 maja 2009. na deptaku przed Ratuszem Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 4-9 maja Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw organizuje otwarte stoisko informacyjne z okazji 5 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i z okazji Dnia Europy.

Stoisko będzie rozstawione przed Ratuszem od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 i w sobotę od godz. 9.00 do godz. 13.00.
Akcja ma na celu popularyzację wiedzy o Unii Europejskiej, funduszach strukturalnych, wolontariacie europejskim, międzynarodowych wymianach młodzieży i wielu innych kwestiach związanych z członkostwem Polski w UE.