EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


02.05.2009 . Lublin Międzynarodowe szkolenie: „Metody edukacji pozaformalnej kluczem do sukcesu w pracy z młodzieżą” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 02-08 maja 2009 roku odbędzie się w Nasutowie k/Lublina międzynarodowe szkolenie skierowane w głównej mierze do pracowników i liderów młodzieżowych.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników z zakresu metod pracy z młodzieży mieszczących się w ramach edukacji pozaformalnej.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość wymienić swoje doświadczenie w zakresie ich codziennej pracy z młodymi ludźmi. Ponadto będą poznawać w praktyce nowe metody z zakresu edukacji pozaformalnej, które będą mogli wykorzystać w realizacji projektów międzynarodowych wymian młodzieżowych.

W szkoleniu weźmie udział 25 osób z 7 krajów europejskich: Hiszpanii, Portugalii, Łotwy, Włoch, Malty, Węgier i Polski.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków programu
„Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl