EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


13.05.2009 . Lublin Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu” 13-14.05.2009 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ośrodek szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na drugie z cyklu szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-14 maja 2009 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".

Formularz zgłoszenia należy przesłać mailem na adres e.iwan@eds-fundacja.pl
lub faksem na numer: 0 81 534 61 92 do dn. 08 maja 2009 r.

Uczestnikami mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej lub w inny sposób działają lub zamierzają działać na rzecz społeczności lokalnej.

Formularz zgłoszeniowy /MSWord/

Formularz zgłoszeniowy /PDF/

Szkolenie współfinansowane ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl