EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


27.04.2009 . Lublin Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem „Młodzież w działaniu” Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ośrodek szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na spotkanie informacyjne poświęcone programowi Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2009 r. w poniedziałek w Lublinie
przy ulicy Leszczyńskiego14/1-3, w biurze Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
w godz. 13.00 – 16.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".

Formularz zgłoszenia należy przesłać mailem na adres e.iwan@eds-fundacja.pl
lub faksem na numer: 0 81 534 61 92 do dn. 24 kwietnia 2009 r.

Podczas spotkania uczestnicy poznają ogólne zasady Programu i specyfikę poszczególnych jego Akcji. Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które chciałyby skorzystać z możliwości finansowania projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu"
Uczestnikami mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy lub w inny sposób działają lub zamierzają działać na rzecz społeczności lokalnej.

Formularz zgłoszenia do pobrania


Spotkanie jest współfinansowane ze środków programu „Młodzież w działaniu”

www.mlodziez.org.pl