EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


30.03.2009. Lublin Pracujący absolwent – nowy projekt Instytutu Rynku Pracy Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

W kwietniu rozpoczynamy realizację projektu „Pracujący absolwent”. Zapraszamy do udziału w projekcie młodych ludzi z województwa lubelskiego w wieku do 25 roku życia: niezatrudnionych, nieuczących się w systemie dziennym, przynajmniej z wykształceniem średnim. W ramach projektu oferujemy: warsztaty z zakresu kluczowych kompetencji społeczno – zawodowych, z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości oraz konsultacje z doradcą zawodowym.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy szkolenie zawodowe w jednym z pięciu wybranych obszarów (szkolenie administracyjno – biurowe; finansowo – księgowe; marketingowe; grafika komputerowa i tworzenie stron www; zarządzanie projektami europejskimi) oraz staże u pracodawców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium stażowe.

Więcej informacji wkrótce w witrynie IRP

Kontakt w sprawie projektu: Monika Doniek: m.doniek@irp-fundacja.pl