EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


30.03.2009. Lublin Wybierz Europę! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach projektu „Wybierz Europę”, które odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2009 roku w Nasutowie koło Lublina. Szkolenie jest poświęcone zbliżającym się wyborom do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy szkolenia poznają cele i zasady funkcjonowania wspomnianej wcześniej instytucji, a także metody aktywizujące młodych ludzi do zainteresowania się problematyką europejską i zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Szkolenie to będzie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, specjalistów ds. międzynarodowych. Jest ono skierowane do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów z województw lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie jest częścią ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Wybierz Europę!”. Jest ono finansowane przez program Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”.

Szkolenie jest bezpłatne.
Uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów związanych z noclegiem i wyżywieniem.
Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży za bilety pociągiem II klasy lub autobusem/busem.

Dodatkowe informacje o projekcie oraz
formularz zgłoszeniowy uczestnika na stronie RCIE w Lublinie.

Zgłoszenia należy przesyłać do środy 8 kwietnia 2009 r. pocztą na adres biura:
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Leszczyńskiego 14/1-3,
Lublin 20 - 069, faxem na numer 081 534 61 92 lub
e-mailem na adres: eds@eds-fundacja.pl.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski tel. 081 534 61 91,
e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ