EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


30.03.2009. Lublin Wybierz Europę! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach projektu „Wybierz Europę”, które odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2009 roku w Nasutowie koło Lublina. Szkolenie jest poświęcone zbliżającym się wyborom do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy szkolenia poznają cele i zasady funkcjonowania wspomnianej wcześniej instytucji, a także metody aktywizujące młodych ludzi do zainteresowania się problematyką europejską i zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Szkolenie to będzie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, specjalistów ds. międzynarodowych. Jest ono skierowane do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów z województw lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie jest częścią ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Wybierz Europę!”. Jest ono finansowane przez program Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”.

Szkolenie jest bezpłatne.
Uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów związanych z noclegiem i wyżywieniem.
Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży za bilety pociągiem II klasy lub autobusem/busem.

Dodatkowe informacje o projekcie oraz
formularz zgłoszeniowy uczestnika na stronie RCIE w Lublinie.

Zgłoszenia należy przesyłać do środy 8 kwietnia 2009 r. pocztą na adres biura:
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Leszczyńskiego 14/1-3,
Lublin 20 - 069, faxem na numer 081 534 61 92 lub
e-mailem na adres: eds@eds-fundacja.pl.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski tel. 081 534 61 91,
e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl.