EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


25.03.2009. Lublin W poszukiwaniu dialogu. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Młodzież z niemieckiego Münster, ukraińskiego Łucka i lubelskiego spotka się w Nasutowie i Lublinie podczas wymiany młodzieżowej między 29 marca a 5 kwietnia.

Projekt „Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość: w poszukiwaniu dialogu” ma przybliżyć młodzieży kulturę i historię swoich sąsiadów oraz ma być miejscem dla poszukiwania dialogu w dyskusji na tematy historyczne i polityczne. Będą temu służyć liczne warsztaty integracyjne, animacja językowa, debaty oraz warsztaty symulacyjne. Każda z grup narodowych zaprezentuje także swoje tradycje i zwyczaje lokalne oraz przedstawi film wyprodukowany w ich kraju, który będzie służyć dyskusji.

Ważnym elementem zajęć uczestników będzie dokumentacja śladów kultury ukraińskiej i niemieckiej w Lublinie, które wpisują się w jego wielokulturową przeszłość. Rezultaty tej pracy zostaną udostępnione publicznie w ramach „ruchomej wystawy”, która przejdzie ulicami Lublina 2 kwietnia oraz podczas wystaw planowanych w Münster, Łucku i Lublinie już po zakończeniu projektu.

Młodzi ludzie odwiedzą także muzeum byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku i wezmą udział w warsztatach o prawach człowieka przygotowanych przez absolwenta letniej szkoły „Summer Core Program” w Warszawie i Berlinie fundacji Humanity in Action.

Wymiana młodzieżowa jest organizowana przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw
przy wsparciu finansowym funduszy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej.