EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


06.03.2009. Lublin Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu” 21-22 marzec 2009 r. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ośrodek szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na drugie z cyklu szkolenie regionalne nt. programu Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 marca 2009 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".


Formularz zgłoszenia należy przesłać mailem na adres :
eliza.iwan@gmail.com lub
faksem na numer: 0 81 534 61 92
do dn. 13 marca 2009 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Uczestnikami mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej lub w inny sposób działają lub zamierzają działać na rzecz społeczności lokalnej.

Spotkanie jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.pl